Namninsamlingar och aktioner inom klimat och miljö

Den mest omfattande listan över namninsamlingar och aktioner du kan hitta. Vi dammsuger internet efter goda initiativ för engagemang.

Vilka ligger bakom?

Mål eller titel på aktion/namninsamling

Avgiftsfri kollektivtrafik 2025

Avgiftsfri kollektivtrafik

Detta är en namninsamling gällande avgiftsfri kollektivtrafik, din underskrift innebär att du vill se att så kallad nolltaxa införs på nationell nivå i Sverige. Avgiftsfri kollektivtrafik påverkar positivt på många områden som miljö, rättvisa och jämställdhet.

Sally Mattssons (Mitt skifte)

Ny trafikplan i linje med klimatmålen

Politikerna i regionen behöver uppdatera Transportinfrastrukturplanen så den så den ligger i linje med de regionala och nationella klimatmålen. Planen behöver bidra till att utsläppen minskar, istället för att som idag bidra till ökade utsläpp.

Daniel Rutschman (Change.org)

Protect all of Karatj-Råvvåive

Planned Nature Reserve in Swedish Lapland is Threatened by Green-Washing Scheme. Subalpine old-growth forest in Karatj-Råvvåive in northern Sweden, which previously was meant to become a nature reserve, is now at risk of being logged. Authorities are investigating the possibility to establish a so-called eco-park instead of giving the area formal and long-term protection. The organization Protect the Forest strongly opposes these plans and are now launching an international campaign. Please sign our petition and help us to save the forests in Karatj-Råvvåive.

Cecilia Leideman Bäck (mittskifte)

Stoppa avloppstunneln under Mälaren - Miljöskandalen som spolar bort 12 miljarder

Upphäv beslutet att bygga avloppstunneln under Mälaren mellan Bromma till reningsverket i Sickla. Den bygger på felaktiga beräkningar och ger bara 30% ökad reningskapacitet. Alternativ finns som ger betydligt större kapacitet till minst 12 miljarder lägre kostnad – samma som för hela Slussenbygget. Nu i dagarna sätter sprängningen igång för avloppstunneln under Mälaren mellan Bromma och Hägersten. Projektet ”Stockholms Framtida Avloppsrening” (SFA) – rullar vidare trots massiva protester mot katastrofala miljökonsekvenser och pågående överklaganden mot en avloppstunnel som överhuvudtaget inte behövs. Det borgerliga blocket stött av MP röstade 2014 igenom den dyraste lösningen som ger minst kapacitetsökning. En lösning som bygger på att lägga ner Bromma reningsverk och istället forsla allt avloppsvatten till reningsverket i Henriksdal genom en ny avloppstunnel under Mälaren. Detta till en totala kostnad av runt 20 miljarder, dvs 12 miljarder mer jämfört med det miljömässigt skonsammare och mer kostnadseffektiva alternativet att bygga ut de tre befintliga reningsverken Henriksdal, Bromma och Himmerfjärden.

Amazon Watch

Regnskogen brinner - stoppa Nordea!

Svenska storbanker och statliga pensionsfonder har investerat över 3,5 miljarder kronor i företag som skövlar och bränner ned Amazonas. Värst av alla är Nordea.Flera av bankernas ”hållbarhetsfonder” har investerat i Amazonasbolag som odlar soja och bereder betesmark för kött som går på export. Stoppar vi investeringarna kan vi stoppa skövlandet!

Greenpeace

Kickstart the regenarative farming revolution

Föreställ dig ett Nya Zeeland där jordbruk kan rensa våra floder, ta itu med klimatkrisen och se till att varje Kiwi har färsk, hälsosam mat. Det regenerativa jordbruket arbetar med miljön, inte mot det. Regenerativa bönder behandlar sina gårdar som ett ekosystem, inte en fabrik.

Just nu har vi möjligheten att bygga tillbaka bättre efter Covid-19. Det innebär att göra övergången till system som inte bara minskar skada utan också gör det möjligt för våra land, vattenvägar, djur och människor att frodas. Men vi måste stödja jordbrukare för att göra övergången till regenerativt jordbruk för gott. Vi uppmanar Nya Zeelands regering att stödja den regenerativa jordbruksrevolutionen.

Avaaz

Tell Commission President von der Leyen, Chancellor Merkel, Christine Lagarde and all EU leaders that we need a green recovery plan

Tell them: You can make the Green Deal our Recovery Deal by investing hundreds of billions a year to create green jobs and make our economies clean and fair. We count on you to put a climate bank and a climate budget at its heart and ensure that all money is spent in line with the Paris agreement. It is time to move away from dirty fossil fuels, tax large corporate profits, and unleash the clean energy revolution we so desperately need.

Sara Rebecka Ivarsson (Signby.me)

Sätt stopp för planerna att bygga ett underjordiskt garage på Skeppsbron!

Ute i leran i Göta Älv planeras ett underjordiskt parkeringsgarage med 700 parkeringsplatser som kommer att kosta minst 700 miljoner kronor. Projektet innebär dessutom att kommunen kommer att förlora ytterligare 800 miljoner (!) eftersom staden ska stå för trafiklösningar, park, ledningar etc. Exploatörerna som bygger garaget kommer tjäna på affären men kommunens skattebetalare får stå för notan. Totalt sett beräknas varje parkeringsplats kosta över 1 miljon, kalkyler som kan visa sig vara underdrivna då kostnaderna kan skena. Majoriteten av platserna är för besökande och de krävs inte för att fastigheter inne på kajen ska kunna lösa sitt P-behov. Finns även som namninsamling

Skuruparkens vänner (mittskifte)

Rädda Skuruparken - Fortsätt naturreservatsarbetet

Många människor sätter sin tillit till Skuruparken. Den är ett angeläget område för förskolor och skolor, och för vuxna människors rekreation. De gamla ekarna ger parken mycket höga naturvärden, enligt Skogsstyrlesen. Parken är överraskande vacker och på 1700-talet anlades här en engelsk landskapspark. Ett kulturarv och en klenod av riksintresse! Tusentals nya invånare kommer att flytta in på Sicklaön. Då behöver vi än mer Skuruparken – vår gröna lunga.

Sveaskog

Lämna synpunkter på Sveaskog

Inte en regelrätt aktion eller namninsamling men statliga Sveaskog bad om åsikter om hur de bedriver sin verksamhet så varför inte passa på att göra din röst hörd.

Anna Svare (mitt skifte)

Säg nej till Norges oljeborrning i Arktis

För att inte förlora målen i Parisavtalet. För barnen deras framtid och samtid skull. För den biologiska mångfalden och vår rika och mångfaldiga jords skull. För att inte de korta intressen skall bestämma jordens framtid. För jorden som har använd så lång tid på att bygga upp allt det rika vackra liv vi har, och det skall inte få ödeläggas i en handvändning.

Påverka Norges dåliga beslut om att borra efter olja nära Arktis i Barentshavet, för att det är onödigt att göra så stor skada.

Skiftet

Stoppa supertrålarna i Stockholms skärgård

Stockholm har Sveriges största marina reservat. Men det hindrar inte supertrålarna för att göra rent hus med skärgårdens ekosystem. Detta för att reservatet sträcker sig utanför de så kallade internationella trålgränsen.

Vilket ger supertrålarna fritt fram att fiska upp strömming som är mat åt skärgårdens djurliv – sälar, fåglar och andra fiskar. Men som nu kommer bli fiskmjöl för danska laxodlingar.

SumOfUs

Is almond milk vegan? Not if bees are killed to make it.

Each winter, billions of honeybees are prematurely woken from hibernation, trucked into California and exposed to a “soup” of bacteria, parasites and toxic pesticides -- so they can serve as pollinators for the fast-growing almond milk industry.

They end up sick and exhausted, and many don’t make it back. Every year, up to 30 percent die.

Our fragile bees deserve better -- and almond milk drinkers deserve a truly animal-friendly product.

Omställningsnätverket

Potatisuppropet

Nu är det dags att öka den lokala självförsörjningen! Omställningsinitiativet Närjord i Söderhamn har startat Potatisuppropet som en utmaning till oss alla att se till att vår matberedskap är god.

Naturskyddsföreningen Vilhelmina (mittskifte)

Rädda våra fjällnära skogar!

Vilhelmina kommun måste behandla allas våra kommunägda fjällnära skogar mer varsamt, med större hänsyn till naturvärden och landskapsbilden. Skogen utgör livsutrymme för många skyddsvärda arter och den är viktig för friluftslivet och besöksnäringen, en näring som sysselsätter många i kommunen.

Kommunen måste säkerställa att naturvärden och värden för friluftslivet och besöksnäringen beaktas i större utsträckning än idag i förvaltningen av allas våra kommunägda fjällnära skogar, framförallt eftersom skadorna som orsakas vid avverkning till stora delar är oåterkalleliga.

Stay Grounded Network (change.org)

#SavePeopleNotPlanes: Red Lines for Aviation Bail-outs

In the middle of the ongoing Corona crisis, while the world struggles against the virus and countless workers are losing their incomes, the aviation industry is demanding huge and unconditional taxpayer-backed bailouts. This must not allow the aviation sector to return to business as usual after Covid-19 has been defeated: any public money has to ensure that workers and the climate are put first.

Greenpeace

Kräv klimatomställning i stimulanspaketen!

Till följd av coronavirusets spridning i samhället blir nu ekonomin kraftigt påverkad. Stora samhällsansträngningar görs för att stoppa virusets spridning och samtidigt begränsa de ekonomiska effekterna. Samtidigt pågår sedan länge parallella kriser: Den globala uppvärmningen och krisen för våra ekosystem. Med rätt åtgärder nu har vi en unik möjlighet att styra bort från coronakrisen och samtidigt påbörja en mer genomgripande systemförändring. Det är det enda stimulanspaket som har en riktig framtid.

Andreas Lidström (skrivunder.com)

Skriv under mot skyddsjakt av älg

Denna namninsamling är till förmån för de 80 älgar som statliga sveaskog vill skyddsjaga från helikopter. Sveaskog verkar inte ta hänsyn varken till älgstammen eller till jägare och andra näringar som drar nytta av en livskraftig älgstam. Utöver en offantlig mängd familjer som har älgkött som basföda finns även flertalet matproducenter i området som säljer kött från älg och har detta som levebröd.

Aktivist javisst

Ta en Staycation

Det kanske blir mer eller mindre tvunget ändå med tanke på Coronaviruset men varför inte passa på att signalera till alla du känner att du semestrar på hemmaplan. Jättebra för klimatet och du kan istället stötta lokala näringsidkare i krisen och upptäcka ditt närområde i sommar.

Bengt Väner (mittskifte)

Till Tomas Eneroth: Stoppa riktat stöd till flygbranschen!

Vi vill att att inget riktat stöd skall ges till den bransch som är absolut bäst på att släppa ut CO2 per betald krona, dvs, flygbranschen.

Fossilfritt Sverige

Tjänstebilsutmaningen

Om företag och organisationer väljer miljöbilar blir de själva mer hållbara, men de bidrar också till att hela Sverige kan köra fossilfritt.

Tjänstebilsutmaningen är ett initiativ från Fossilfritt Sverige som går ut på att företag och organisationer enbart köper eller leasar miljöbilar, det vill säga elbilar (inkl. vätgas), laddhybrider eller biogasbilar.

Sportfiskarna

Rädda en gädda!

Gäddan är en av de viktigaste rovfiskarna för ekosystemet längs ostkusten och den fisk som ligger många sportfiskare allra varmast om hjärtat. Tyvärr har gäddan minskat kraftigt i många områden sedan 1990-talet. Övergödning och exploatering av viktiga lek- och uppväxtmiljöer är några av anledningarna.

Fler rovfiskar och mindre näring kan få ekosystemet i balans igen. Sedan många år tillbaka arbetar Sportfiskarna för att rädda gäddan. Bland annat genom att bygga så kallade “gäddfabriker”. Med din hjälp kan vi fortsätta det viktiga arbetet. Hjälp oss att rädda en gädda!

Lars Igeland (mittskifte)

Bevara och utveckla busstrafiken i Gävleborg

Region Gävleborg ska vid möte 19 mars 2020 diskutera nedläggning av många bussturer på landsbygden. Regionen har ambitiösa mål för en levande landsbygd och hållbar trafik men vill nu spara 10 miljoner kronor årligen på busstrafiken. Föreslagna neddragningar, ca 100 turer per dag, skulle slå hårt mot många orter och försvåra klimatomställningen. För att fler ska resa miljövänligt behövs istället utvecklad trafik.

Naturskyddsföreningen

Stoppa PFAS! Vår tids värsta miljögift?

Vissa PFAS är cancerframkallande, hormonstörande och kan orsaka leverskador. Andra har i djurförsök visat sig påverka reproduktionsförmågan och immunsystemet. PFAS är 4700 ämnen (!) som människan skapat och som i princip aldrig bryts ner i naturen. Ändå får de finnas i vanliga produkter som smink, kläder och möbler. Sverige måste förbjuda PFAS - skriv på namninsamlingen!

Emma Eurenius (mittskifte)

Kära Sveriges politiker: Överlåt viltvården på experter som inte har egenintresse i jakt!

Naturvårdsverket har nu avverkat sin rätt att ansvara för viltvården i Sverige. Myndighetens agerande är starkt hotande mot biologisk mångfald och etiskt ohållbart. Det är hög tid att all form av naturvårdsansvar anförtros experter som bedriver forskning inom djur- och naturvård, verkar för biologisk mångfald och värdesätter djurens liv och mående.

Peter Henriksson (mittskifte)

Till Natursvårdsverket och Länsstyrelserna: Låt lodjuren leva!

I Sverige finns idag cirka 1 200 lodjur och läget är skört för Europas största kattdjur. Vi har varit nära att utrota arten från Skandinavien vid ett par tillfällen sedan slutet av 1800-talet. Den första mars 2020 startar återigen en licensjakt som pågår under hela månaden. Vi kommer med största sannolikhet att förlora 108 djur under denna period, vilket är cirka 10 % av hela populationen.

Vi vill att Naturvårdsverket och Länsstyrelserna ska omvärdera sina beslut och omgående stoppa licensjakten på Sveriges Lodjur.

WWF

Earth Hour

Det skulle krävas fyra jordklot om alla på jorden levde som vi gör i Sverige idag. Det är dags att ta ett större ansvar för vår miljöpåverkan, och det går faktiskt lätt att göra skillnad. När vi är många som gör små saker skapas stor förändring. Anmäl dig därför till ett roligt sätt för hela Sverige att tillsammans agera för klimatet, djur och natur.

Tvärnit Södertörn (mittskifte)

Stoppa motorvägen tvärförbindelse Södertörn

Många känner till att motorvägsbyggen ökar utsläppen av växthusgaser och ökar biltrafiken. Därför har protesterna alltid varit stora mot motorvägsbyggen som Förbifart Stockholm. Men få känner till det okända motorvägsbygget Tvärförbindelse Södertörn, förlängningen av Förbifart Stockholm söder om Stockholm.

Jacob Oscarson (mittskifte)

Gunde Svan, sluta stödja Preem

Gunde Svan, sluta göra reklam för det saudiska oljebolaget Preem! Vi är många som beundrar dig och minns när du kammade hem guldmedalj efter guldmedalj de där åren för ganska längesedan. Men i år har något speciellt hänt för första gången på väldigt länge ligger nästan ingen natursnö också en bra bit norrut. 2020 blir ingen bra vinter för skidåkning. Det beror troligast på klimatförändringar.

Naturskyddsföreningen

Påverka Naturvårdverkets remisser om jakttider!

Vart sjätte år ska Naturvårdsverket se över jakttiderna och lämna ett förslag till regeringen för beslut. Naturskyddsföreningen känner en stor oro inför de förslag som Naturvårdsverket nu har skickat ut på remiss. Den 23 mars är det dock dags för Naturvårdsverkets “paket nummer 2” som sedan tidigare innehåller jakt på bland annat nötskrika, björktrast och skata (som vi vill ha bort) samt utökad jakt på enkelbeckasin och snatterand (som vi vill stoppa att det införs). Även här kommer vi att inkomma med svar, men vi behöver inte vara de enda som yttrar sig. Det kan även du göra om du tycker att förslagen i paket 2 är orimliga.

XR - Extinction Rebellion

Stoppa Preems utbyggnad – Kom till Lysekil 10 mars! (event)

Den 10-13 mars håller Mark- och miljööverdomstolen förhandlingar om Preems utbyggnad i Lysekil. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Kom och protestera mot denna galna utbyggnad den 10 mars!

Elena Martinez (mittskifte)

Ingen helikopterjakt på älg i Västerbotten

Sveaskog vill skjuta älgar från helikopter i Västerbotten, för att komma tillrätta med "skadorna" med vandringsälgar, som samlas under vintertid på områden med ungskog. Om de istället lätt bli att röja bort alla lövträd från sina plantager, skulle inte älgarna behöva vara hänvisade till tall som enda återstående födokälla vintertid, när älgkorna dessutom är dräktiga

Fältbiologerna

STOPPA PREEMRAFF - demonstration i Stockholm (event)

I Stockholm samlas vi 17:30-18:30 på Medborgarplatsen, för att tillsammans ta kampen mot fossilindustrin. Vi står upp för klimaträttvisa och en levande planet - i solidaritet med de som lider, tvingas på flykt eller dör som följd av klimatkrisen, i Sverige, Sápmi och globalt. Alla är välkomna.

Stoppa Preemraff

Stoppa Preemraff (Event, Lysekil)

Den 10-13 mars håller Mark- och miljööverdomstolen förhandlingar om Preems utbyggnad i Lysekil. Efter förhandlingsmötet kommer Mark- och miljööverdomstolen skriva ett yttrande som underlag för regeringens beslut. Den 10 mars samlas alla vi som vill visa vårt motstånd mot denna galna utbyggnad! Medborgare och organisationer, gamla och unga, alla är välkomna och tillsammans är vi starka, ja till och med starkare än oljeindustrin!

Yacine Slamti (mittskifte)

Inför en beskattningsmodell för att bidra till omställningen mot en hållbar framtid!

Idag styrs produkters och tjänsters värde av ett prissättningssystem som bygger på utbud och efterfrågan utan att beakta miljömässig och social påverkan. Detta faktum har resulterat i utvecklingen av konsumtionsmönster med förödande konsekvenser för allt liv på jorden. Ett betydande steg mot en hållbar framtid är därför att kräva att prissättningen tar hänsyn till miljö- och sociala aspekter genom en bonus-malus-beskattningsmodell som omfattar alla produkter och tjänster!

Fridaysforfuture Kalmar län (mittskifte)

Minska utsläppen från Kalmarflyget!

Politikerna påstår att de tar klimatkrisen på allvar, men det är verkligen dags att de visar att de menar det. Politikerna tycks även övertygade om att flygtrafiken kan bli klimatneutral och har kvar sitt mål att Regionen ska vara fossilbränslefri 2030. Därmed borde det vara rimligt att det i ägardirektiven finns krav på ett årligt minskat utsläpp av växthusgaser från flygverksamheten i regionen.

Skiftet

Siemens, stoppa Australienbränderna!

I denna tid av klimatkris är det fruktansvärt oansvarigt projekt då kolgruvor leder till kraftiga koldioxidutsläpp vilka leder till klimatkris som i sin tur gör att bränderna i Australien blir ännu värre. Uträkningar visar att gruvan skulle producera cirka 79 miljoner ton koldioxidutsläpp årligen. Det är mer än Sveriges inhemska utsläpp. Men vi kan stoppa detta klimatmördaravtal

Jakob Granqvist (mittskifte.org)

Stoppa nedläggningen av nattåget till och från Göteborg

Syftet med namninsamlingen är att Trafikverket i samråd med Vy och SJ ser till att nattågen till/från Göteborg till Jämtland/Norrbotten/Narvik inte läggs ner.

Greenpeace

Rädda Amazonas regnskog

Amazonas regnskog står i lågor. Bränder har alltid varit ett hot mot Amazonas, men den mängd eldsvådor som eskalerat under 2019 är det högsta antalet man sett på senare år. Andelen bränder är högre i de områden av Amazonas som är utsatt för skogsskövling.

Miljögruppen Pite Älvdal (skrivunder.com)

Stoppa Bolidens planer på en nyetablering av koppargruvan i Laver

Genom denna namninsamling vill vi bidra till att stoppa gruvetableringen då den skulle påverka både djur, natur och människor i Laver för oöverskådlig framtid.

Greenpeace

Ja till ett oljefritt Arktis!

Mitt i en klimatkris väljer den norska regeringen att öppna nya områden i arktis för oljeindustrin. Vi kan inte låta det här hända. Detta hotar människors hem, välbefinnande och familjer över hela världen.

Katarina Nywall (mittskifte)

Sätt klimatet högst upp på den politiska agendan!

Agera och fatta beslut enligt den åtgärdslista som Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, presenterade i sitt vinterprat i P1.

Naturskyddsföreningen

Stå upp för fossilfria pensioner

Kanske en av årets viktigaste namninsamlingar. Första till Fjärde AP-fonderna investerar fortfarande miljarder i fossila företag, alltså år 2020. Det måste få ett stopp!

Avaaz

Få JPMorgan Chase att stoppa fossila investeringar på 196 miljarder dollar

JPMorgan Chase har sedan 2016 investerat 196 miljarder i företag med fossil verksamhet. Det måste vi sätta stopp för. Det kan ju inte ens vara lönsamt numera? Till och med stora aktörer som Blackrock går ifrån den här typen av investeringar.

Naturskyddsföreningen i Stockholm (mitt skifte)

Hårfärgning utan skadliga kemikalier

Målet med namninsamlingen är att du som konsument ska kunna välja produkter utan skadliga kemikalier men för det krävs det att återförsäljarna tar in dem i sitt sortiment! Idag finns det en rad olika miljövänliga produkter utan skadliga kemikalier.

Greenpeace

Rädda Sköldpaddorna! Skydda haven!

Skriv under och kräv ett starkt globalt havsavtal – som skyddar våra hav. Nick Park (Wallace & Gromit) har varit med och tagit fram filmen till denna viktiga kampanj.

Greenpeace

Kräv att företagen slopar smutsig palmolja!

Kräv att företagen slutar gömma sig bakom uppenbart otillräckliga certifieringar och genast slutar köpa smutsig palmolja

Klimatstudenterna Umeå (350.org)

Skriv under för ett hållbart Umeå Universitet

För att vi ska ha en chans att hålla oss under det uppsatta 2 graders-målet, enligt Paris-avtalet, krävs en samhällsomställning. Vi vill att Umeå universitet leder den omställningen genom att ta fram en handlingsplan för hur universitetets utsläpp ska halveras fram till 2022.

Klimatstudenterna Göteborg (350.org)

Till Göteborgs universitet:
Halvera GU:s utsläpp för lärosätets trovärdighet!

Endast hälften av Sveriges lärosäten har miljömål och de som har det är inte i linje med vad som krävs enligt forskningen. Med andra ord tar inget lärosäte i Sverige världens samlade klimatforskning på allvar. Flygresor står för 93 procent av GU:s utsläpp av växthusgaser från resor och fordon.

Fridays for future

Namninsamling för politikers agerande i klimatkrisen

Politikerna måste hålla sina löften och agera i klimatkrisen. Skriv under för att visa politikerna att de måste börja ta sitt ansvar.

Greenpeace (signby.me)

Stå emot kärnkraftspopulismen, Ygeman!

Kärnkraftens framtid är stendöd men som en distraktion från de verkliga lösningarna på klimatkrisen försöker nu Moderaterna och Kristdemokraterna väcka liv i den igen genom att lämna riksdagens energiöverenskommelse, en överenskommelse med fokus på 100 procent förnybar elförsörjning. Det har vi inte tid med. Energiminister Anders Ygeman måste sätta ned foten och fokusera på den omställning energisektorn behöver, istället för att diskutera förlegad teknik med kärnkraftshetsare. Här kan du säga det i ett brev till honom.

Greenpeace (signby.me)

Inte med min pension: Klimatsäkra AP-fonderna!

Våra statliga pensionspengar investeras i kol-, olje- och gasutvinning utan att vi kan välja bort det. Första till fjärde AP-fonderna, som alla som arbetar i Sverige bidrar till, investerar flera miljarder av våra pensionspengar i nästan hälften av världens 100 värsta klimatbovar. Vi kan inte välja eller välja bort dessa fonder. Vi kan heller inte välja hur de placerar våra gemensamma tillgångar. Det kan däremot AP-fondernas styrelser och ledningar. Skriv brev till de ansvariga här!

Naturskyddsföreningen (signby.me)

Kräv att politikerna håller sina egna klimatlöften!

Naturskyddsföreningen vill se en politik som prioriterar klimatet på riktigt. Det minsta politikerna kan göra är att hålla sina egna löften. Godkännandet av Parisavtalet innebär en snabb och total utfasning av fossila bränslen. Sedan början av 2019 är det partierna bakom januariavtalet som tillsammans är ansvariga för att Sverige uppfyller sina klimatlöften, men i dag fattas beslut som går helt på tvärs med vad vi lovat. Skriv brev direkt till politikerna här!

Greenpeace (signby.me)

Politiker: Sätt klimatet först!

Här finns ett mejl du kan skicka ut till en gruppledare för valfritt parti i riksdagen som du tycker borde sätta klimatfrågan högst på agendan.

Naturskyddsföreningen Malmö (signby.me)

Skriv brev till politikerna i Malmö Stad att stanna på marken

Naturskyddsföreningen Malmö anser att det är ohållbart att fortsätta välja flyget och att detta inte är förenligt med "Sveriges klimatsmartaste stad". Tycker du som vi att Malmö Stads tjänstepersoner ska välja hållbara färdmedel och inte minst där det finns goda förbindelser med tåg välja dessa. Skicka då ett brev till våre lokala politker i kommunstyrelsen i Malmö och berätta vad du tycker.

Sara Rebecka Ivarsson (mittskifte)

Stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil

Om Preem skulle tillåtas att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil skulle det bli Sveriges i särklass största utsläppare av koldioxid. Ärendet ligger nu hos regeringen men det kan inte tillåtas bli av.

Samuel Plumppu (mittskifte)

Klimatnytt i SVT och SR

Namninsamlingen kräver vill ha daglig bevakning av klimat och miljö i SVT och SR i form av "klimatnytt" i anslutning till de vanliga nyhetssändningarna, likt ekonomi- och sportnytt.

Fridaysforfuture Kalmar län (mittskifte)

Rösta nej till förslaget att investera 80 miljoner av våra skattepengar på Kalmar Öland Airport.

Namninsamlingen kräver att Regionfullmäktige i Kalmar röstar nej till förslaget att investera 80 miljoner av våra skattepengar på Kalmar Öland Airport.